• +386 2 521 40 56
 • info@pdk-drustvo.si
 1. O nas

Pomursko društvo za kakovost

POMURSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST

Pomursko društvo za kakovost je bilo ustanovljeno v letu 1993 in v svojem delovanju sledi osnovnemu cilju, to je širiti idejo o kakovosti in njeno uresničevanje v praksi.

Društvo povezuje in združuje strokovnjake z različnih področij z namenom pridobivanja in prenosa znanj, izkušenj in dobre prakse ter organizira različne oblike izobraževanj in seminarjev ter izvaja svetovanja pri uvajanju in vzpostavitvi različnih sistemov vodenja ter pridobitvi certifikatov.

Društvo namenja posebno pozornost sodelovanju z vrtci ter osnovnimi, srednjimi in višjimi šolami. Z Ekonomsko šolo Višjo strokovno šolo Murska Sobota je v letu 2009 ustanovilo Študentski podjetniški in inovacijsko-raziskovalni center – ŠPIC, ki vsako leto izvede razpis za vrtce, osnovne in srednje šole, najboljši prispevki pa so nagrajeni na letni konferenci.

Pomursko društvo za kakovost že od leta 1995 vsako leto prireja letno konferenco,
na kateri s svojimi prispevki sodelujejo priznani strokovnjaki iz pomurskega in širšega slovenskega prostora. Ob vsaki konferenci društvo izda zbornik referatov,
podeli pa tudi priznanje PDK – zlati znak za kakovost posamezniku ali organizaciji,
ki je pomembno prispevala k razvoju in uresničevanju kakovosti v širšem pomenu besede.


Namen Pomurskega društva za kakovost je vzpodbujati kakovost, kar dosega s tem, da:

 • vzpodbuja in razvija idejo o kakovosti in njeno uresničevanje v praksi,
 • povezuje in združuje strokovnjake s področja kakovosti,
 • organizira izmenjavo izkušenj med člani,
 • sodeluje s Slovenskim združenjem za kakovost in drugimi domačimi ter tujimi organizacijami s področja kakovosti kakor tudi drugimi društvi in klubi.

V Pravila PDK smo zapisali dejavnosti, s katerimi bi dosegli cilje društva, kot so:

 • spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti,
 • omogočanje različnih oblik medsebojnega sodelovanja,
 • organiziranje izmenjave izkušenj med člani,
 • izobraževanja in svetovanja za svoje člane,
 • organiziranje konferenc, seminarjev, predavanj, študijskih potovanj in drugih študijsko-organizacijskih dejavnosti.

 

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev