• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Nagovor predsednika

Pomursko društvo za kakovost

DOSEGATI ODLIČNOST

Za doseganje odličnosti poslovanja v današnjem času ni dovolj kakovostno obvladovanje in poznavanje svojega specifičnega področja delovanja, ampak je potrebno izpolnjevati hkrati več kriterijev kakovosti in odličnosti skozi celovit poslovni proces. Kazalnike kakovosti je potrebno upoštevati že v razvoju, ki je gibalo gospodarstva. In ravno nepravilno razumevanje razvoja je ena izmed največjih omejitev v gospodarskih družbah. Doseganje kriterijev kakovosti skozi celovit poslovni proces je lahko hitrejše s povezovanjem znotraj panoge kot navzven tudi z drugimi področji, v kolikor jih razumemo na ustrezen način. Seveda pa vsak posameznik oz. organizacija kroji svojo odlično zgodbo po lastni presoji.
 
Avtomobilska industrija, katere posrednih koristi v regiji ne prepoznamo dovolj dobro, je ena izmed vodilnih in konkurenčnih panog v svetovnem merilu. Povezuje velikost in potrebe milijonskega trga, mora biti atraktivna in biti sposobna povezati različne igralce. Visoka konkurenčnost avtomobilske panoge vodi v neprestano potrebo po izboljševanju vseh procesov v najširšem smislu, od strateških in vodstvenih preko jedrnih do podpornih. Nasprotje multinacionalkam so gospodarske javne službe, ki za svojo odličnost prav tako morajo izpolnjevati merila za poslovno učinkovitost in poslovno odličnost, kljub temu, da mnenja posameznikov tega ne potrjujejo vedno. Takšne so tudi gospodarske javne službe, katerih cilj je javna varna in zdrava oskrba s pitno vodo, ki je ključna človeška dobrina.
 
Danes v človeško dobrino prištevamo tudi komunikacijo. Dosegljivi želimo biti vedno in povsod, ne glede na okolje, v katerem se nahajamo. Vendar vedno nimamo možnosti komunikacije, kar lahko v ekstremnih primerih vodi do neprijetnih situacij, posebej če se izgubimo v gorah. Spoznali bomo rešitev, ki se je lahko poslužimo v takšnih neprijetnih situacijah. Posledica medsebojne komunikacije je odziv sogovornika. Uspešnim ljudem so skupne tri značilnosti: sposobnost, motivacija in priložnost. Za doseganje vrhunskih uspehov pa je potrebna še prava mera nadarjenosti, strasti, trdega dela in sreče. V zadnjem času pa uspehu pripisujejo še novo dimenzijo, način sodelovanja z drugimi. Dalje je dobrina tudi energija, potrebna za delovanje vseh zgoraj naštetih področij. Za širše družbeno okolje je pomembna tudi energetska učinkovitost, ki predstavlja skupek aktivnosti in rezultatov delovanja, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije in trajnostnemu razvoju. Sem spada kakovost energije same, distribucijsko omrežje, kot tudi energetska obnova stavb. Področje je še posebej zanimivo za prihodnost razvoja tako električnih vozil in področja pametne specializacije. Tehnično usmerjene panožne dejavnosti so seveda podvržene standardom, ki jih je potrebno izpolnjevati za kakovostne izdelke in storitve.
 
Področje standardizacije je tudi postavljeno pred izzive povezovanja, s katerimi lahko pridemo do uspešnih sistemov vodenja. Slednji poudarjajo pomen zaposlenih in vidik varnosti in zdravja pri delu ter povezavo z vodilnimi. Kakorkoli, uporaba standardov sistemov vodenja kakovosti bi v organizacijah naj bila v veselje izvajalcem.
 
S povezovanjem različnih področij pišemo tako v Pomurskem društvu za kakovost odlično zgodbo in tudi vnaprej bomo pisali takšne zgodbe v regiji, kjer delujemo že 23 let.
 
dr. Daniela ZAVEC
Predsednica Pomurskega društva za kakovost

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev