• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Konference

Pomursko društvo za kakovost

Konference

 
Vsakoletni najpomembnejši dogodek društva je letna konferenca društva. Pomursko društvo za kakovost že od leta 1995 pripravlja letne konference, ki so postale stalnica in se odvijajo vsako leto v zadnjem tednu novembra.

Konference so organizirane in izvedene na visokem strokovnem in kakovostnem nivoju, ob izključni podpori sponzorjev in brez kotizacije, kar omogoča udeležbo širokemu krogu zainteresiranih posameznikov.

Vsako leto se konference udeleži okrog 100 udeležencev, med katerimi so prisotni direktorji pomurskih proizvodnih in storitvenih družb, predstavniki izobraževalnih institucij ter drugih organizacij in lokalnih skupnosti, strokovnjaki in zainteresirani posamezniki z različnih področij ter številni gosti iz cele Slovenije.

Na konferencah so s svojimi referati prisotni strokovnjaki s področja kakovosti in drugih aktualnih področij tako iz Pomurja kot tudi iz ostale Slovenije. Pri tem želimo z vsebinami zasledovati najnovejše trende s področja kakovosti, poslovne odličnosti, procesov, upravljanja sprememb in drugih. Tako vključujemo najrazličnejše tematike, ki so trenutno aktualne, z namenom učinkovitega prenosa novih znanj, metod in pristopov ter dobre prakse v poslovno prakso organizacij. Z vsebinami, predstavljenimi na letnih konferencah, želimo udeležencem podati nove ideje, nove poti in odgovore na vprašanja, kako v podjetjih dosegati učinkovitost in uspešnost poslovanja v spreminjajočem se okolju.

V zadnjih letih so bile konference vsebinsko razširjene s sekcijami: v letu 2007 – 2010 šolstvo in v letu 2011 zdravstvo.

Ob vsaki konferenci izdamo tudi zbornik referatov, ki ga prejmejo vsi udeleženci in sponzorji konference.
 

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

26
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev