• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Pretekle konference

Pomursko društvo za kakovost

Moto:              KOMPETENCE IN KAKOVOST


Strokovni referati:

 

1.     Vabljeni gost – mag. Robert Ličen

 

Sekcija A: Gospodarstvo:

2.     Živa Gorup Reichmann – Prepletanje zanke učenja in zanke nenehnih izboljšav

3.     mag. Robert Ličen – Kakovost kot posledica in ne kot cilj

4.     mag. Karmen Gorišek in ga. Alenka Brod – Kakovost vodenja

5.     mag. Anton Mihelič – Upravljanje kompetenc v funkciji obvladovanja kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacij

6.     Egon Tomažič – Človeška plat kakovosti – Kompetence: standardi odličnosti za presojo vrednosti človeškega kapitala podjetja

7.     Nikolaj Mejaš, Mihaela Burina – Kompetenčni profili in njihovo vpliv na razvoj posameznikov in podjetja kot celote – povezanost organizacijske kulture in kompetenc posameznika ter delovnega mesta

8.     Majda Vodopivec – Delovne kompetence

 

Sekcija B: Šolstvo

9.     Rado Kostrevc in Alenka Jurič Rajh: Delavnica na temo Samoevalvacija v vrtcih in šolah

10.   mag. Niko Jandl – Management kakovosti vzgojno-izobraževalne ustanove skozi procese samoevalvacije

11.   Darja Cigüt – Samoevalvacijsko poročilo OŠ Puconci v šolskem letu 2009/2010

 

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev