• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Dogodki

Pomursko društvo za kakovost

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

24. in 25. oktober 2023 od 9.00 do 15.00

(predavalnica FIRST, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota)

Tečaj je namenjen vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti in vsem, ki sodelujejo pri presojah – predvsem srednjemu in višjemu vodstvu. Na tečaju boste udeleženci na praktičnih primerih, spoznali in se naučili izvajati presojo oziroma tvorno sodelovati na presojah sistema vodenja kakovosti. Osnova za izvedbo tečaja sta mednarodna standarda ISO 19011:2018 - Smernice za presojanje sistemov vodenja in ISO 9001:2015 Sistem vodenja kakovosti – Zahteve.

24. in 25. oktober 2023 od 9.00 do 15.00

(predavalnica FIRST, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota)

 

Tečaj je namenjen vodjem kakovosti, notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti in vsem, ki sodelujejo pri presojah – predvsem srednjemu in višjemu vodstvu. Na tečaju boste udeleženci na praktičnih primerih, spoznali in se naučili izvajati presojo oziroma tvorno sodelovati na presojah sistema vodenja kakovosti. Osnova za izvedbo tečaja sta mednarodna standarda ISO 19011:2018 - Smernice za presojanje sistemov vodenja in ISO 9001:2015 Sistem vodenja kakovosti - Zahteve.

PROGRAM

Predstavitev udeležencev in načina dela

Uvod

·         Sistem vodenja kakovosti – ključni elementi

·         Predstavitev standarda ISO 9001:2015

Notranja presoja - teorija in vaje

·         definicija in namen notranje presoje

·         planiranje – program in urnik presoje

·         priprava na presojo – izdelava vprašalnika/opomnika

·         izvedba – metode in tehnike izvajanja presoja, študij primera, simulacija presoje

·         poročanje – zapis neskladnosti in priporočil

Vsebine standarda ISO 9001:2015 – odgovori na vprašanja udeležencev

Pisni preizkus znanja

 

Udeleženci tečaja po uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo o usposabljanju

 

TEČAJ BO VODIL

Tomaž Babnik deluje na področju kakovosti in sistemov vodenja že več kot 25 let. V tem obdobju je najprej delal kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju in nato kot stalno zaposleni presojevalec na SIQ-ju. Od l. 1996 deluje kot:
• svetovalec za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in VZD (vzpostavljenih in certificiranih več kot 150 sistemov vodenja)
• vodilni presojevalec po standardih ISO (500 različnih vrst presoj).
• predavatelj za različne teme s področja sistemov vodenja (notranji in zunanji presojevalci, procesi, orodja kakovosti, zahteve standardov, …).
• vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (od l. 1997)

Največ svetovalnih projektov izvaja v mikro, malih in srednje velikih organizacijah. V letih 2011–2015 je vodil skupino sedmih svetovalcev, ki je sodelovala pri vzpostavitvi sistema vodenja v UKC Ljubljana.

Deluje tudi širše v regiji (D, HR, MK, TR) ter v hčerinskih firmah mednarodnih podjetij (Knauf, ABB, Schindler, ...). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.

Je tudi avtor več člankov in referatov s področja sistemov vodenja. 

KOTIZACIJA

Kotizacija za delavnico je 330,00 € na udeleženca (nismo zavezanec za DDV) in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 17.oktobra 2023 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 0249 6008 9661 576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na mail pdk@pdk-drustvo.si, najkasneje pa do 17.oktobra 2023. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 17.oktobta 2023. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev