• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Dogodki

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM (ISO 14001:2015)

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM  (ISO 14001:2015)

Torek, 24. januarja 2023, od 9.00 do 15.30 ure na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

 

 

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja vseh deležnikov.

Vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 vključuje tudi zahteve po periodičnem izvajanju presoj. S presojami organizacije preverjate doslednost in učinkovitost svojega delovanja. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšujete in prilagajate novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije.

PROGRAM:

-  Predstavitev področja ravnanja z okoljem,

-  Predstavitev zahtev mednarodnega standarda ISO 14001 za področje ravnanja z okoljem,

-  Razlaga zahtev standarda ISO 14001 na praktičnih primerih,

-  Pomembnost integracije sistema ravnanja z okoljem z drugimi sistemi vodenja (na primer: kakovost, varnost in zdravje),

-  Predstavitev tehnik za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem,

-  Kompetentnost presojevalcev,

-  Študij primera in simulacija notranje presoje,

-  Pisni preizkus znanja.

 

TEČAJ BO VODIL:

Mag. Alojz Bitenc, je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema upravljanja z energijo ISO 50001 ter zunanji presojevalec omenjenih sistemov vodenja pri SIQ. Vodi tudi projekte uvajanja modela poslovne odličnosti ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih. V okviru programa EU "European Association for Environmental Management Education" se je na področju okolja dodatno usposabljal. Ima tudi večletne izkušnje z računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov, pridobljene v Iskri Avtomatiki in na Institutu Jožef Stefan. Kot svetovalec na področju kakovosti, okolja, VZD in upravljanja z energijo sodeluje s številnimi malimi in srednje velikimi organizacijami tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za delavnico je 150,00 € na udeleženca (nismo zavezanec za DDV) in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 17. januarja 2023 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

 

PRIJAVE IN ODJAVE

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 17. januarja 2023. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 17. januarja 2023. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo.

 

 

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev