• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Dogodki

Pomursko društvo za kakovost

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (ISO 45001:2018)

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE  SISTEMA VODENJA VARNOSTI  IN ZDRAVJA PRI DELU (ISO 45001:2018)

V torek, 28. februarja 2023, od 9.00 do 15.30 ure na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota

Standard ISO 45001:2018 zavezuje organizacije, da sistematično skrbijo za varno, zdravo ter urejeno delovno mesto in okolico. Ustrezni in varni delovni pogoji so pomembni dejavniki počutja zaposlenih in neposredno vplivajo na njihovo učinkovitost ter ustvarjalnost.

Usposobite se za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema VZD in kombiniranih presoj. Na tečaju se podrobno seznanite z zahtevami standarda ISO 45001:2018, z integracijo sistemov vodenja, z metodami in tehnikami notranjih presoj integriranega sistema ter s poudarkom na presojanju sistema VZD.

PROGRAM:

- Predstavitev področja varnosti in zdravja pri delu,

- Predstavitev zahtev mednarodnega standarda ISO 45001 za področje vodenja varnosti in zdravja pri delu,

- Razlaga zahtev standarda ISO 45001 na praktičnih primerih,

- Pomembnost integracije sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z drugimi sistemi vodenja (na primer: kakovost, okolje),

- Predstavitev tehnik za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,

- Kompetentnost presojevalcev,

- Študij primera in simulacija notranje presoje,

- Pisni preizkus znanja.

TEČAJ BO VODIL:

Mag. Alojz Bitenc, je samostojni svetovalec pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema upravljanja z energijo ISO 50001 ter zunanji presojevalec omenjenih sistemov vodenja pri SIQ. Vodi tudi projekte uvajanja modela poslovne odličnosti ter drugih orodij za racionalizacijo poslovnih procesov v organizacijah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih. V okviru programa EU "European Association for Environmental Management Education" se je na področju okolja dodatno usposabljal. Ima tudi večletne izkušnje z računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov, pridobljene v Iskri Avtomatiki in na Institutu Jožef Stefan. Kot svetovalec na področju kakovosti, okolja, VZD in upravljanja z energijo sodeluje s številnimi malimi in srednje velikimi organizacijami tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

KOTIZACIJA

Kotizacija za delavnico je 162,00 € na udeleženca (nismo zavezanec za DDV) in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 21. februarja 2023 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

PRIJAVE IN ODJAVE

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 21. februarja 2023. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 21. februarja 2023. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 

 

 

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev