• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Pretekle konference

Pomursko društvo za kakovost

3. letna konferenca - 4. december 1997

Moto:              OBVLADOVANJE SPREMEMB

Strokovni referati:

1.     Iztok Kunšek: Slovenska podjetja in sistem kakovosti
2.     mag. Ana Pribakovič Borštnik, Danica Šprajcar: Sistemi ravnanja z okoljem
3.     Drago Dolenc: Obvladovanje sprememb
4.     Stane Prapotnik: Governmental Employes Generate Value
5.     spec. Bojan Žiger: Kakovost pisarniškega dela
6.     Štefan Ošlaj: Korak za korakom v TQM
7.     dr. Franc Seme: Postavitev neodvisnega laboratorija po SIST EN 45001 s stališča obvladovanja sprememb
8.     mag. Miro Draksler: Izmet v kakovosti
9.     mag. Mihael Nagelj: Sistemi za podporo odločanja pri obvladovanju sprememb
10.   Darja Odar: Spremembe - problemi in priložnosti
11.   mag. Zoran Svetec: Ekološki management
12.   Branko Škafar: Obvladovanje sprememb v podjetju Saubermacher & Komunala na področju gospodarnega ravnanja z odpadki
13.   Miran Jablanovec: Sistem kakovosti v malem farmacevtskem podjetju - uspeh le preko stalnega generiranja sprememb
14.   Renata Lepoša: Štiri prvine trženja storitev so: ljudje, ljudje, ljudje in še ljudje.
15.   Edita Rituper: Zavzeti in usposobljeni zaposleni - ključ do učinkovitega obvladovanja sprememb
16.   Helena Ružič: Človek - ključni dejavnik pri obvladovanju sprememb
17.   Peter Dugar: Pomen in možnost realiziranja novih modelov vodenja
18.   Marija Sraka Šadl: Ekologija - izziv današnjega časa
19.   Judita Car: Akreditacija v sistemu kakovosti sektorja Rafinerija

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev