• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Pretekle konference

Pomursko društvo za kakovost

4. letna konferenca – 3. december 1998

Moto:              KAKOVOST 2000

Strokovni referati:

1.     mag. Anton Klasinc, mag. Zoran Lekič: Kako kvantificirati učinke sistemov kakovosti po ISO 9001/2 in kam to vodi
2.     Drago Dolenc: Zadovoljstvo kupcev
3.     dr. Franc Seme, Emil Jeromel: Temelji filozofije in ugotavljanja skladnosti v EU
4.     mag. Mihael Nagelj: Ravnovesno ocenjevanje uspešnosti organizacije
5.     mag. Miroslav Draksler: Kakovost v razvoju izdelka za investicijsko opremo
6.     Štefan Ošlaj: Spodbujanje in nagrajevanje koristnih predlogov in inovacij
7.     Edita Rituper: Vloga ISO standardov v zavarovalnicah
8.     Darja Odar: Interno komuniciranje kot prispevek k poslovni uspešnosti
9.     Martin Mejaš: Omejitev - dejavnik napredka
10.   mag. Zoran Svetec: Skrb za management kakovosti v krovnem podjetju, kot sestavni del poslovne politike Radenske, d.d. Radenci
11.   Branko Škafar: Pridobitev certifikata ISO 14001 v podjetju Saubermacher & Komunala ter vloga za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost
12.   Miran Jablanovec: ISO 9001 v srednjem podjetju - danes in po letu 2000 - Primer podjetja Galex
13.   Majda Lenarčič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v Radenska - Tri srca
14.   Helena Kosi: Cilji - orodje vodenja
15.   Viktor Vild: Sproščanje ustvarjalne energije zaposlenih kot podpora celovitemu obvladovanju kakovosti storitev
16.   Renata Lepoša: Kako in kam?!
17.   Marija Sraka Šadl: Zdravstvena dejavnost z vidika standarda ISO 14001
18.   Simona Šarotar: Optimiranje procesov z benchmarkingom

Previous post Back Next post

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev