• +386 2 521 40 56
  • info@pdk-drustvo.si
  1. Dogodki

Pomursko društvo za kakovost

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

28. in 29. september 2021 od 9.00 do 15.00

(predavalnica First, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota)

Tečaj je namenjen vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti. Na tečaju boste udeleženci na praktičnih primerih, spoznali in se naučili izvajati presojo sistema vodenja kakovosti. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo....  ter ISO 9001:2015.

28. in 29. september 2021 od 9.00 do 15.00

(predavalnica First, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota)

 

Tečaj je namenjen vodjem kakovosti in notranjim presojevalcem sistema vodenja kakovosti. Na tečaju boste udeleženci na praktičnih primerih, spoznali in se naučili izvajati presojo sistema vodenja kakovosti. Osnova za izvedbo tečaja: mednarodni standard ISO 19011- Smernice za presojo....  ter ISO 9001:2015.

 

PROGRAM

 

1.dan

- uvod, predstavitev tečaja

- kaj je sistem vodenja kakovosti, standardi skupine ISO 9000

- zahteve standarda ISO 9001:2015 z vidika notranjega presojevalca, kako  razumeti novosti (skupinsko delo in  poročanje)

- preverjanje razumevanja zahtev standarda ISO 9001:2015 (reševanje praktičnih 

  primerov, diskusija)

- notranja presoja, standard ISO 19011 - Smernice za presojo,  stopnje v sistemu

  presojanja

- vrste presoj

- presojevalec v sistemu presojanja

- planiranje presoje, analiza plana presoje (praktični primer in skupinsko delo)

- izdelava urnika presoje

- priprava vprašalnika in obrazcev

 

2. dan

- uvodni sestanek, razgovor z udeleženci presoje

- praktična vaja – študij primera

- izpeljava presoje, tehnike izvajanja presoje 

- izvajanje presoje – študij primera

- zaključevanje presoje, poročilo o presoji

- aktivnosti po presoji

- pisni izpit

 

Udeleženci tečaja po uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo o usposabljanju

 

TEČAJ BO VODIL

 

Tomaž Babnik deluje na področju kakovosti in sistemov vodenja že več kot 25 let. V tem obdobju je najprej delal kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju in nato kot stalno zaposleni presojevalec na SIQ-ju. Od l. 1996 deluje kot:
• svetovalec za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in VZD (vzpostavljenih in certificiranih več kot 135 sistemov vodenja)
• vodilni presojevalec po standardih ISO (450 različnih vrst presoj).
• predavatelj za različne teme s področja sistemov vodenja (notranji in zunanji presojevalci, procesi, orodja kakovosti, zahteve standardov, …).
• vodilni ocenjevalec za Priznanje RS za poslovno odličnost (od l. 1997)

Največ svetovalnih projektov izvaja v mikro, malih in srednje velikih organizacijah. V letih 2011–2015 je vodil skupino sedmih svetovalcev, ki je sodelovala pri vzpostavitvi sistema vodenja v UKC Ljubljana.

Deluje tudi širše v regiji (D, HR, MK, TR) ter v hčerinskih firmah mednarodnih podjetij (Knauf, ABB, Schindler, ...). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol.

Je tudi in avtor več člankov in referatov s področja sistemov vodenja. 

KOTIZACIJA

 

Kotizacija za delavnico je 249,00 € na udeleženca (nismo zavezanec za DDV) in vključuje organizacijo tečaja, študijsko gradivo, potrdilo o usposabljanju, osvežilne napitke, kavo in prigrizek. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje do 21. septembra 2021 na transakcijski račun: Pomursko društvo za kakovost, Ulica arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, odprt pri NLB d.d., številka poslovnega računa: 02496-0089661576. Pri sklicu navedite vašo davčno številko. Račun boste prejeli po zaključku tečaja.

 

PRIJAVE IN ODJAVE

 

Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 21. septembra 2021. Prijavnico lahko posredujete po elektronski pošti, navadni pošti ali po fax-u. Morebitne odjave sprejemamo do 21. septembra 2021. Pri morebitnih kasnejših odjavah si pridružujemo pravico zaračunavanja dela kotizacije za administrativne stroške. V primeru odjave od izobraževanja zadnji dan pred izvedbo ali na dan izvedbe, kotizacije ne vračamo. 

Previous post Back

Letošnja konferenca.

KAKOVOST IN DIGITALIZACIJA

Za vas smo izvedli

Dodaten opis

28
Število konferenc
50
Število izobraževanj
500
Število udeležencev